История на училището


ПУИ „Д-р Петър Берон“ гр. Мъглиж е открито през септември 1958 г като Училище за глухи деца. Под ръководството на амбициозния , млад и току-що дипломиран в СУ „Климент Охридски“ гр.София директор Тодор Загаров и ентусиазирания млад учителски колектив учебните занятия започват в една стара мъглижка къща,а за общежитие се пригаждат стаите на старото квартално училище. Едновременно с учебната дейност и непрестанните грижи за здравето и живота на децата ръководството предприема редица мерки за превръщане на училището в истински дом – интернат.От деветте стаи на старото квартално училище се стига до 44 помещения : просторни класни стаи,спални помещения,физкултурен салон,трапезария, игротека, дърводелска работилница,кабинети за рехабилитация на слуха и говора и др. В тези първи години училището дължи много на учителите ветерани Иван Лесов и Митьо Стефанов.Сериозни заслуги от първите години имат и служителите: Христо Капсъзов – счетоводител, Невена Сакъиванова – гл. Готвач, Рашо Владев,Мария Владимирова,Стефка Костова,Неделчо Мартев и др.Отначало училището разполага само с дефектолозите Богдана Попова и Димитров.В продължение на няколко години след обучение получават права на сурдопедагози Радка Балабанова, Иванка Енчева, Бонка Петкова, Тодор Милков,Мария Минтова, Иван Бакоев, Николай Манев, а впоследствие Недка Стрешкова, Данка Зангочева,Райчо Рашков, Йовка Нончева,Димитър Мусилов, Минчо Герганов, Тонка Пеева и др.Всички работят в училището до пенсионирането си.Обикнали работат с глухите деца по- късно се преквалифицират Ана Капитанова, Васко Минчев,Диана Теберова,Александър Теберов,Руска Георгиева,Златка Армейкова, Диана Каралийска, Станка Мермеклиева, Людмил Цветков, Димитринка Цветкова, Даниела Димитрова, Христина Грунова, Антонина Момчилова, Валя Филипова, Мария Димитрова и др. В помощ на класната и учебно – възпитателна и корекционна работа са слухово – речевите кабинети , завеждани от Н. Манев, Т.Пеева и Ж.Милкова. През 1988г отваря врати ново общежитие.До учебния сектор се извисява красива четириетажна сграда с всички удобства.Разполага с 36 спални помещения с по три легла и собствен санитарен възел, просторна трапезария,голяма актова зала,лекарски кабинет,компютърна зала,игротека за забавления и гледане на телевизия , перален сектор, складови помещения и др.Общежитието е с локално парно отопление.Прекрасната сграда се поддържа в безупречен вид с помощта на персонала и много спонсори. Директори след г-н Загаров са Н.Стрешкова, Л.Цветков, Д.Панайотова и в момента г-жа Д.Станчева.Много отговорни и добри служители в помощ на ръководствата са Пенка Стоянова – счетоводител, Аделина Делева - ЗАТС, Венета Хаджиева, Виолета Чалъкова, Господинка Тенчева, Бонка Иванова,Таня Берберова,Донка Острешева,Костадин Кучков, Петър Петров и др. През 1995 – 1996 учебна година училището се обособява като база за обучение и практика на студенти от Тракийския университет гр.Стара Загора. Със Заповед № РД 14 – 243/17.07.2007г на Министъра на МОН училището получава името на българския възрожденец Петър Берон и официално наименованието му е Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“.В училището се обучават ученици с множество увреждания.Сега работят 15 специални педагози и 7 души обслужващ персонал.Всички педагогически кадри имат необходимата квалификация.Работатa им е изключително трудна, отговорна , но и много благородна.